• Дані

 • Контактна особа
  Рассказов Степан Миколайович
 • Повна назва установи
  ГО "Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу"
 • Контактний телефон
  0993976422
 • Ви звідки?
  Україна
 • Населений пункт
  Дніпровська обл., м.Тернівка
 • Опис організації
  Громадська організація «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу» є добровільним, основаним на членстві, самоуправним неприбутковим громадським об'єднанням, створеним за ініціативою громадян, що об'єдналися на основі спільності їх інтересів для реалізації спільних мети (цілей). Членами громадської організації«Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу» є громадяни, які брали участь в АТО, у яких спільна біль і мета. Громадська організація «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу» будує свою діяльність на основі принципів рівноправності своїх членів, законності, гласності, добровільності, самоуправління, відкритості, поваги особистого достоїнства і думки кожного.Громадська організація «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу» не ставить перед собою політичних завдань.Громадська організація «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу» набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, має право на печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, та реєструються в установленому порядку, має розрахунковий рахунок в установах банків.Громадська організація «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу» має право на символи, власну емблему, прапор та вимпели, що реєструється в установленому порядку.Організація є не підприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Метою (цілями):
  -сприяння розвитку соціально-економічних реформ;
  - всебічного фізичного і морально-духовного розвитку особистості;
  -сприяння створенню умов для взаємного спілкування родин загиблих воїнів;
  -відродження духу братерства і взаємодопомоги громадян, які потрапили до Армії по мобілізації;
  -соціально-правова допомога військовим які демобілізовані в 2015-2016 році;
  -реабілітація демобілізованих.
  Напрямки діяльності:
  - приймає участь в організації і проведенні районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних заходів;
  - приймає участь в міських заходах;
  - здійснює організаційну, матеріальну базу для реабілітації воїнів та їх лікування;
  - залучає добровільні пожертви громадян країни та іноземних громадян, підприємств, установ організацій, фірм, фондів, державних, приватних і громадських організацій у вигляді грошових засобів, будь-якого рухомого і не рухомого майна для його подальшого направлення на цілі громадської організації «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу».
  Для виконання завдань громадська організація «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу» встановленому порядку може:
  - представляти та захищати свої інтереси та інтереси своїх членів у державних, громадських та інших організаціях і установах;
  - забезпечувати соціальний захист учасників громадської організації «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу»;
  - отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для реалізації завдань громадської організації «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу»;
  - вносити пропозиції до органів влади;
  - поширювати інформацію і пропонувати свої цілі та ідеї всіма дозволенними законодавством методами;
  - мати в мережі інтернет сайт, присвячений діяльності громадської організації «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу».
 • Сфери діяльності з організаційного розвитку
  Організаційна культура та лідерство
  Командна робота
  Пошук фінансування/Фандрайзінг
  Управління проектом
  Фінансовий менеджмент
 • Сфери діяльності з технічного/операційного розвитку
  Соціальна робота
  Освіта та навчання
  Розвиток громади
  Розвиток благодійності
  Права людини
  Здоровий спосіб життя
  Молодіжна робота
  Культура і мистецтво
 • Цільові групи
  Безробітні
  Волонтери
  Діти
  Жінки
  Молодь
  Пенсіонери
  Студенти
 • Інше
  Ветерани АТО