• Дані

 • Контактна особа
  Андрій Спиридонов
 • Ви звідки?
  Львів
 • Опис організації
  ГО «ЛПГ» була створена у 2012 році і функціонувала як громадський правозахисний рух без юридичної легалізації. Проте, при збільшенні ваги у суспільсті та масштабів діяльності у ініціаторів та засновників руху виникла необхідність юридичного оформлення статусу, як наслідок через 2 роки активної правозахисної діяльності, у зв’язку з розширенням територіальної діяльності та збільшення обсягу процесів ГО (в т.ч. й кількості споживачів послуг), виникла потреба офіційно легалізувати ГО , шляхом реєстрації нової юридичної особи і у 2013 роції громадський рух перейшов у нову площину, шляхом заснування однойменної громадської організації.

  Місія:
  Підвищення рівня юридичної грамотності серед населення України та наданням громадянам кваліфікованої безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, проведення навчань для мешканців міста в рамках право просвітницької програми «Правова Школа» та випуску інформаційної продукції. Команда організації, поєднуючи досвід і сучасне бачення, впроваджує нові правозахисні ініціативи для громадян. Організація має чітку позицію, реагує на суспільні явища, здійснює громадський контроль та надає громадянам корисну інформацію та правову допомогу.

  Завдання:
  1) надання юридичної, соціальної, освітньої, психологічної, допомоги уразливим групам населення та їх інтеграція в суспільство; 2) надання консультативної та медійної допомоги активним громадянам, НУО, які відстоюють свої права; 3) сприяння формуванню регіональних коаліцій та мереж НУО; 4) моніторингові дослідження суспільно важливих явищ та процесів у суспільстві; 5) об’єднання зусиль юристів, економістів, громадських діячів, журналістів, експертів з інших галузей знань та усіх зацікавлених осіб для вироблення механізмів вирішення проблем населення України.

  Цілі:
  • сприяння процесу розвитку правової держави в Україні;
  • сприяння забезпеченню рівності можливостей та антидискримінаційній практиці;
  • забезпечення правової захищеності людини і громадянина, сприяння реалізації їхніх прав та охоронюваних законом інтересів, проведення кампаній правової просвіти громадян;
  • надання консультативної та медійної допомоги активним мешканцям, які відстоюють свої права;
  • співпраця з державними та недержавними установами та організаціями з метою вирішення соціальних проблем;
  • підвищення рівня правової освіти та правосвідомості громадян;
  • підвищення рівня доступу до публічної інформації;
  • розробку і висунення пропозицій щодо покращення стану справ в галузі прав людини;
  • діяльність у сфері навчання та освіти з прав людини шляхом проведення семінарів, шкіл, круглих столів, диспутів, конференцій, лекцій, бесід і інших форм навчання.
 • Сфери діяльності з організаційного розвитку
  Стратегічне планування
  Операційне планування
  Юридичні питання
  Побудова каоліцій та мереж
 • Сфери діяльності з технічного/операційного розвитку
  Адвокація
 • Цільові групи
  Комерційні компанії
  Місцеві громади
  НУО
  Правозахисники