• Дані

 • Контактна особа
  Наталя Іванова
 • Повна назва установи
  Громадська організація "Українська асоціація міст, що навчаються"
 • Контактний телефон
  +380672925425
 • Ви звідки?
  Запоріжжя
 • Населений пункт
  Мелітополь
 • Опис організації
  Громадська організація "Українська асоціація міст, що навчаються" (далі - ГО "УАМН") створена у січні 2017 року.
  Основними завданнями ГО "УАМН" є:
  – сприяння формуванню культури навчання упродовж життя в Україні через популяризації ідеї міст, що навчаються;
  – сприяння розвитку освіти і навчання упродовж усього життя через формуванню почуття солідарної відповідальності міської спільноти, а також відповідальності кожної окремої людини і суспільства;
  – сприяння діалогу між міськими спільнотами в питаннях освітньої політики, їх взаємному навчанню, встановленню зв’язків і партнерських відносин, забезпеченню розвитку потенціалу, розробці засобів заохочення й визнання прогресу в створенні міст, що навчаються;
  – заохочення проявів активної громадянської позиції, розширення прав і можливостей громадян брати участь в ухваленні рішень і забезпеченні звітності за виконання покладених на них зобов'язань та вжиті заходи в реалізації концепції міста, що навчається;
  – сприяння впровадженню стратегій навчання упродовж життя, що заохочують екологічно відповідальне управління шляхом стимулювання громадян до дбайливого поводження з природою, до участі в зусиллях по боротьбі зі зміною клімату і до переходу на стійкі моделі виробництва і споживання;
  – сприяння впровадженню інноваційних технологій навчання упродовж життя;
  – залучення всіх громадян, особливо вразливих груп населення, до здійснення ініціатив, що стосуються створення міст, що навчаються, та приділення цим групам в рамках зазначених ініціатив першочергової уваги; залучення до цієї роботи різних секторів, включаючи такі як комунальна власність, фінанси, використання земельних і природних ресурсів, транспорт і зв`язок, енергозабезпечення і енергозбереження, охорона довкілля, освіта, культура і спорт, охорона здоров`я тощо та зміцнювати партнерські зв'язки між державними структурами, приватним сектором і громадянським суспільством;
  – сприяння підвищенню прозорості діяльності влади, зокрема шляхом залучення громадськості до обговорення суспільно значимих рішень;
  – сприяння розвитку основних інститутів громадянського суспільства на найнижчому рівні;
  – поширення успішного досвіду та знань щодо розробки і впровадження місцевих програм з планування і реалізації концепції міст, що навчаються, використання і розвитку місцевих ресурсів.
 • Сфери діяльності з організаційного розвитку
  Стратегічне планування
  Пошук фінансування/Фандрайзінг
  Управління проектом
 • Сфери діяльності з технічного/операційного розвитку
  Освіта та навчання
  Розвиток громади
  Адвокація
 • Цільові групи
  Все населення
 • Facebook
  http://www.facebook.com/ngo.ualc
 • Youtube
  http://ualc.org.ua