Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Бібліотека

Промислова Україна: Вплив забруднення на мешканців та навколишнє середовище в п'яти промислових містах

Це дослідження сфокусовано на обговоренні даних про рівень забруднення важкими металами, нафтовими вуглеводнями, поліциклічними ароматичними вуглеводнями та хлорорганічними пестицидами у п’яти містах України з високим антропогенним навантаженням: Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя. На визначених ділянках було відібрано проби неорганічних матеріалів (донні відклади та пісок з дитячих ігрових майданчиків). В рамках дослідження було оцінено вплив забруднювачів на місцевих мешканців та на навколишнє середовище.

Посилання на повну версію звіту за результатами дослідження:

https://arnika.org/ru/promislova-ukraina-vpliv-zabrudneniya-na-meshkanciv/download/industrialzukrainez2018-ua-pdf

1. Вступ

Економіка України є однією з найбільш енергоємних в світі, а  довкілля – одним з найбільш забруднених в регіоні. За даними ВООЗ, через забруднене повітря в Україні помирає у чотири рази більше людей, ніж у п’яти найчистіших країнах планети разом узятих (120 на 100 тис. населення). По співвідношенню кількості смертей від забруднення повітря до загальної кількості населення країна посідає перше місце з 120 країн, в яких проводилось дослідження. Джерелами забруднення є металургія, хімічна промисловість, виробництво електроенергії. В Національній екологічній стратегії до 2020 року забруднення повітря визначено як одну з найбільш серйозних проблем, що становить загрозу для здоров’я населення. У 2013 році 42% забруднення було сконцентровано в Донецькій області. Практично в усіх великих містах рівень забруднення перевищує норми рекомендовані ВООЗ – у 22 з 47 міст рівень забруднення був дуже високим або високим.

Складна ситуація частково є спадщиною Радянського Союзу, коли екологічна безпека та енергоефективність підприємств не були пріоритетом. Найгірша ситуація склалась у великих містах з великою кількістю промислових підприємств – Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Маріуполь, Луганськ та Донецьк. Незважаючи на те, що у державі розроблені гарні стратегії з охорони довкілля, забруднення повітря не є їх пріоритетом. Однією з причин є те, що підприємства часто належать олігархам, що мають політичний та економічний вплив.

Україна є однією з країн, де систематично порушуються стандарти з охорони навколишнього середовища та здоров’я населення. Країна стикається з низкою інституційних проблем, серед яких: слабке державне управління, порушення прав людини та верховенства права, а також високий рівень корупції. Ці проблеми, разом з політичною нестабільністю, продовженням окупації Криму та невирішеним конфліктом на Сході, ставлять під сумнів перспективи підвищення рівня життя та досягнення Цілей сталого розвитку.

У 1999 році Україна приєдналася до Оргуської конвенції, яка гарантує громадянам право на доступ до інформації, право брати участь у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля та право на справедливий судовий розгляд. Проте ці права систематично порушуються, як це неодноразово зазначав Комітет з дотримання Оргуської конвенції (з 2005 року, останній звіт підготовлений в 2017 році). Комітет зазначає, що механізми залучення громадськості до обговорення є недостатніми, а законодавство України не відповідає вимогам демократичного прийняття рішень. Громадські ініціативи п’яти промислових центрів, що шукають шляхи подолання катастрофічної ситуації, в 2017 році створили неформальну коаліцію: „Досить труїти Україну!“. Цей крок є відповіддю на результати дослідження, представлені в цьому звіті.

Це дослідження сфокусовано на презентації та обговоренні даних про рівень забруднення важкими металами, нафтовими вуглеводнями, поліциклічними ароматичними вуглеводнями та хлорорганічними пестицидами у п’яти містах України з високим антропогенним навантаженням: Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя. На визначених ділянках було відібрано проби неорганічних матеріалів (донні відклади та пісок з дитячих ігрових майданчиків). В рамках дослідження було оцінено вплив забруднювачів на місцевих мешканців та на навколишнє середовище. Проби було зібрано під час експедиції до України в травні 2018 року. Для встановлення фонового рівня окремих забруднюючих речовин були відібрани проби у Чернігівській області – як сільськогосподарського регіону з очікувано низьким рівнем забруднення.

Експедицію з відбору було організовано та проведено в рамках проекту „Досить труїти Україну: коаліція „За чисте повітря“, що реалізується за співпраці громадських організацій “Центр підтримкигромадян “Арніка” (Чеська республіка) та “Центр екологічних ініціатив „Екодія“ (Україна). Проект проводиться за фінансової підтримки програми Transition Міністерства закордонних справ Чеської республіки. Основними завданнями проекту є: 1. зміцнення громадянського суспільства для боротьби з забрудненням повітря, 2. покращення доступу громадськості до інформації, 3. підтримка національного та регіонального співробітництва. Головною цільовою групою проекту є громадська ініціатива „Досить труїти Україну: коаліція „За чисте повітря“, яка об’єднує ОГС з п’яти українських промислових міст (Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь та Запоріжжя), що борються проти промислового забруднення повітря.

Посилання на презентацію дослідження:

https://arnika.org/ru/promislova-ukraina-vpliv-zabrudneniya-na-meshkanciv