Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Отримати послуги

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Моніторинг якості освіти

Мета - опанування теоретичних і практичних засад планування, організації і проведення моніторингу якості освіти.
Завдання – оволодіти дискурсом моніторингу якості освіти; навчитися критично оцінювати досягнення у теорії і практиці моніторингу якості освіти; визначати перспективи запровадження моніторингу якості освіти.
Перший модуль «Теорія моніторингу якості освіти» присвячений вивченню теоретичних засад моделювання освітніх процесів і надання освітніх послуг, моніторингу динаміки компететності фахівця, institutional research як інструменту управління якістю освіти, осмисленню проблем і перспектив розвитку теорії моніторингу якості освіти.
Другий модуль «Практика моніторингу якості освіти» присвячений вивченню практичних засад розробки, апробації і впровадження методики моніторингу якості освіти, запровадження методів стимулювання академічної наукової активності основних суб'єктів навчання, осягнення особливостей визначення медіанної ефективності закладів освіти, вивчення передового педагогічного досвіду моніторингу якості освіти.
В результаті формуються:
  • знання про: поняття моніторингу якості освіти; освітньо-філософські, психолого-педагогічні, економічні, правові засади впровадження моніторингу якості освіти; методики, методи моніторингу; об'єкти моніторингу; критерії та норми якості, коригувальні дії, запобіжні дії, етапи моніторингу, статус моніторингу; 
  • уміння: встановлювати достовірність отриманої інформації про результати моніторингу та оцінки якості: основні суперечності; обгрунтовано обирати методики, методи моніторингу; визнгачати об'єкти моніторингу; аналізувати та адаптувати критерії та норми якості освіти; впроваджувати коригувальні дії, запобіжні дії моніторингу.

Закінчення курсу вважається успішним, якщо тренерами і викладачами встановлено здатність учасника планувати, організовувати і проводити моніторинг якості освіти  

Види послуг

Коучінг

Область

Запоріжжя Київ
Освіта та навчання
Менеджмент

Особи, які дотичні до сфори освітніх послуг.