Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Отримати послуги

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Навчання тренерів за програмою підвищення соціальної компетентності молодих людей "Як стати успішним"

ПРОГРАМА РОЗРОБЛЕНА в рамкам проекту «Впевнений старт: програма соціальної інтеграції молоді, позбавленої батьківського піклування», спрямованого на створення системи підготовки та супроводу молоді, позбавленої батьківського піклування, в період переходу до самостійного життя. Програма має авторське право (Рішення про реєстрацію авторського права від 28.11.2018 № 4093).

ПРОГРАМА СПРЯМОВАНА на підвищення соціальної компетентності молоді віком від 15 до 23 років, яка готується чи розпочала самостійне життя, а саме: молодь, яка виходить із-під альтернативної опіки; старшокласники, які виховуються у вразливих сім’ях; активна та ініціативна молодь раннього юнацького віку.

Програма буде у нагоді спеціалістам: вчителям, соціальним педагогам, соціальним працівникам, викладачам шкіл-інтернатів, професійно-технічних училищ, технікумів, які проводять тренінгові заняття для молоді, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа.

МЕТА ПРОГРАМИ: мотивувати молодих людей до пізнання самих себе та інших, спонукати до усвідомленого життєвого вибору та відповідального ставлення до власного життя, розвивати життєві навички і вміння, необхідні для успішного самостійного життя та реалізації власної активної життєвої позиції у громаді.

ЗАВДАННЯ:

- Сприяти формуванню позитивної самооцінки та усвідомленню власної унікальності, розвивати вміння аналізувати власні вчинки та проектувати власний життєвий шлях.

- Навчати ефективній взаємодії з іншими, в т.ч. встановленню контакту, розвитку стосунків, навичкам вирішення конфліктів, попереджувати ризики віртуального спілкування.

- Розвивати навички спілкування із людиною протилежної статі, безпечної сексуальної поведінки, відповідального ставлення до батьківства, попереджувати сексуальне насилля.

- Мотивувати молодих людей до свідомого вибору професії, яка б відповідала їх здібностям та інтересам, формувати розуміння зв’язку між освітою та подальшою професійною зайнятістю, підготовка до самостійного працевлаштування.

- Розвивати навички самостійного вирішення життєвих проблем та планування власного життя у цілому, в т.ч. ведення домашнього господарства, раціонального використання часу, планування бюджету.

- Сприяти формуванню в молодих людей цілісного розуміння соціальних прав та їх зв’язку з іншими правами, відповідальної поведінки й активної громадянської позиції.

- Розвивати лідерські навички молодих людей, вміння впроваджувати зміни, заохочувати долучатися до життя громади та здійснювати адвокацію, сприяти підвищенню їхньої громадянської активності.

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ: програма складається із 7 модулів. Кожен модуль складається із 4-6 тематичних занять. Кожне тематичне заняття розраховане на 5-6 годин (1 день).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Модуль 1 "Я – індивідуальність": Особистість. Характер. Внутрішній світ. Почуття та емоції. Зовнішність. Здоров’я

Модуль 2 "Я, ми, вони": Спілкування. Стосунки. Соціальні ролі. Соціальні навички. Громадянська позиція

Модуль 3 "Я і кохана людина": Залицяння. Прив'язаність. Кохання. Секс. Сім'я. Батьківство

Модуль 4 "Я і професія": Профорієнтація. Моя освіта. Працевлаштування. Успіх у професії

Модуль 5 "Я – господар свого життя": Побут. Управління життєвими ситуаціями та прийняття рішень. Відпочинок та розподіл часу. Бюджет. Планування майбутнього

Модуль 6 "Я і соціальні права": Права людини. Соціальні права. Соціальні права у повсякденному житті. Права та участь. Соціальні права на практиці

Модуль 7 "Я - лідер": Лідерство. Ефективна комунікація. Участь у житті громади. Команда. Мистецтво впровадження змін

Види послуг

Навчання
Молодіжна робота

Молодіжні працівники, тренери державних інституцій та неурядових організацій, які працюють з молоддю 13-18 та 19-21 років.

Ключові слова/теги

життєві навички, молодь