Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Отримати послуги

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Тренінг для тренерів.

Модуль 1. Основи групового навчання дорослих.

Які особливості навчання дорослих людей?
Які навички потрібні для ефективного навчання дорослих?
Як створити атмосферу, що підтримує процес навчання?
Організація простору : що допомагає, а що, навпаки, заважає ефективній взаємодії?
Як люди вчаться? Модель "Сходи компетенцій".
Встановлення контакту і підтримка ефективної комунікаціїз аудиторією.
Управління груповою динамікою. Що треба робититренерові на кожному етапі її розвитку?
Базові методи роботи на тренінгу. Ключові підходи до їхвикористання і комбінацій.
Чотири тренерські стилі. Як знайти свій стиль?


Модуль 2. Дизайн програми тренінгу.

Цілі, завдання і функції тренінгу.
Розробка концепції і програми тренінгу з урахуваннямпотреб цільової аудиторії і/або замовника.
Ключові блоки тренінгу. Формування ключових блоків підзавдання.
Інформаційні блоки тренінгу. Як зробити інформаційний блок? 

Планування активностей з урахуванням групової динаміки.

Методи і вправи : створюємо наповнення програми.

Відробіток практичних навичок : створюємо вправи длямалих груп.
Історії і метафори, як інструмент навчання. Принципивикористання історій/метафор в навчанні.
Вбудовування історій, метафор, прикладів в канвунавчання. Практика підготовки історій для тренінгу.

Модуль 3. Інструменти тренера.

Техніка відповідей на незручні/провокаційні питання.
Коучинговый підхід в тренінгу: використання мислення ідосвіду учасників для створення повчального контексту.
Технології переконання і посилення впливу.
Як ефективно комунікувати з групою невербально?
Техніка конструктивного зворотного зв'язку : як даватиучасникам підтримувальний і розвиваючий зворотнийзв'язок?
Дискусії, як елемент навчання : які вони бувають? І як нимиуправляти?
Інструменти фасилитации : як привнести структуру добудь-якого обговорення?
Профілактика конфліктних ситуацій і техніки роботи з"важкими" учасниками.

За результатами програми кожен учасник зможе розробити свій авторський тренінг

Види послуг

Навчання

Тренери соціального напрямку, освітяне, бізнес-тренери

Ключові слова/теги

тренінг