Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Отримати послуги

5.0/5 оцінка (1 голосів)

Тренінг „Основи волонтерської роботи”

 

Програма тренінгу

„Основи волонтерської роботи”

№ з/п
Назва теми
Мета
Орієнтовна кількість годин
1.     
Милосердя, альтруїзм та благодійність – передумови волонтерства
Сприяти формуванню мотивації до волонтерської діяльності, розкрити зміст понять „милосердя”, „альтруїзм”, „благодійність”, „волонтер”, „волонтерство”, ознайомити учасників з особливостями волонтерської діяльності у світі
4
2.     
Особистісний потенціал волонтера як умова успішної волонтерської діяльності
Визначити та проаналізувати основні характеристики волонтера, порівняти особистісні якості з розробленою “професіограмою” волонтера та з’ясувати рівень самооцінки як однієї з передумов самоутвердження та самореалізації індивіда
6
3.     
Комунікативна компетентність волонтера
 
Сприяти формуванню навичок ефективної взаємодії, розвивати уміння активного слухання, застосування прийомів вербального та невербального спілкування
8

4.     
Робота в команді
Розкрити особливості та визначити ефективні шляхи роботи в команді, формувати у  навички роботи в команді, сприяти усвідомленню ефективності використання стратегії співробітництва на шляху спільного досягнення мети
10
5.     
Способи вирішення конфліктних ситуацій у волонтерській групі
 
Обговорити причини виникнення конфліктів у волонтерській групі, розглянути способи вирішення конфліктних ситуацій та вивчити особистісні схильності до конфліктної ситуації
4
6.     
Лідерство у волонтерській групі
Сприяти розумінню лідерства як складової життєвого самовизначення, розробити бачення ролі лідера  волонтерської групи
6
7.     
Робота волонтерів в умовах вуличного простору
Ознайомити учасників із завданнями, особливостями та напрямами вуличної соціальної роботи, окреслити обов’язки, коло знань та вмінь інформаційних волонтерів та волонтерів-ігротехніків; розробити орієнтовну схему проведення станційної та тематичної ігрової програм
10

8.     
Особливості просвітницько-профілактичної роботи волонтерів
Надати інформацію щодо використання інтерактивних методів у програмах із формування здорового способу життя підлітків, відпрацювати навички їх впровадження
18
9.     
Труднощі у волонтерській роботі та шляхи їх подолання
 
Обговорити можливі труднощі та проблеми в роботі волонтера та з волонтерами з метою їх попередження; розробити норми поведінки волонтера в організації
6
Всього:
72 год.

Види послуг

Навчання

Область

Київ
Соціальна робота Освіта та навчання Розвиток громади Розвиток благодійності Молодіжна робота
Управління людськими ресурсами
Організація заходів

представники НУО, державних установ та закладів;

фізичні особи, які хочуть бути волонтерами