Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Пакетні пропозиції

Супервізія психологів та соціальних працівників

Індивідуальна очна та/або заочна супервізія
Супервізія по скайпу 
Групова супервізія

Курс

На сучасному етапі розвитку суспільства, проектна діяльність неурядових організацій відіграє важливу роль у формуванні демократичної та політичної культури, зміцненні соціально-економічної стабільності та національної безпеки країни. Проекти, які реалізовують неприбуткові організації, спрямовані на розвиток громадянського суспільства, що є важливою передумовою побудови демократичної держави. Інститути громадянського суспільства відіграють надзвичайно важливу роль і є основною альтернативою в забезпеченні великої кількості суспільних благ.

Реалізація проекту вимагає ефективного управління, оскільки на відміну від інших сфер діяльності проект має свої характерні особливості. Проектний менеджер має постійно поповнювати свої знання та добре розумітися на таких  питаннях:

-        як спланувати та скоординувати реалізацію проекту;

-        як залучити кошти для реалізації проекту;

-        як правильно сформувати бюджет;

-        як краще розпорядитись власними коштами;

-        як створити команду працівників для реалізації проекту;

-        як мотивувати персонал до результативної діяльності;

-        як уникати конфлікту в команді проекту;

-        як оцінити ефективність проектної діяльності.

Програма «Управління проектами в неприбутковому секторі» – це унікальна, інтенсивна програма для отримання практичних знань, умінь і навичок з організації ефективного проектного менеджменту.

Школа для бухгалтерів «Фінансове врядування в благодійних організаціях. Шлях до прозорості»

Школа для бухгалтерів «Фінансове врядування в благодійних організаціях. Шлях до прозорості»

 

 

 

 

 

 

Мета Школи:
допомогти особам, які відповідають за фінансовий менеджмент в благодійних організаціях, створити ефективну, прозору та надійну систему управління фінансами.

 

Навчально-практичний семінар з гендерних питань на базі Музею жіночої та гендерної історії

Захід спрямовано на підвищення рівня обізнаності та гендерної чутливості колективу ОГС

Форми роботи:

  • екскурсія експозиціями Музею жіночої та гендерної історії з включенням інтерактивних вправ- 4 години;
  • тестування на гендерну чутливість та вправи щодо підвищення рівня гендерної чутливості – 2 години
  • дискусія/відповіді на запитання – 2 години;
  • ознайомлення з інструментами гендерної оцінки ОГС – 3 години;
  • визначення «точок входу» та консультування  щодо інтегрування гендерної складової у  діяльність ОГС – 5 годин

Результати:

  • визначення «точок входу» щодо інтегрування гендерної складової у діяльність ОГС;
  • розширення можливостей ОГС у проектній діяльності;
  • підвищення професійного рівня та рівня гендерної чутливості команди ОГС.

ГЕНДЕРмейнстрімінг для проектів територіальних громад

Тренінг орієнтовано на підвищення технічної спроможності організацій за рахунок отримання знань і набуття навичок з інтеграції гендерної компоненти у проекти регіонального розвитку. Володіння методиками гендермейнстримінгу дозволить організаціям створювати додаткову цінність своїм ініціативам/проектам. Гендерно-чутлива діяльність організацій підвищить залученість до проектів ширшого кола мешканців на принципах гендерного партнерства. Організації будуть здатні розробляти та виконувати проекти та програми, орієнтовані на встановлення гендерного паритету в усіх сферах життєдіяльності міста.

Тренінг буде корисним для фахівців, як державного, так і недержавного сектору, які працюють у сфері створення соціальної інфраструктури, а також для організацій, ініціативних груп (у т.ч. ОСББ), що займаються реалізацією соціальних проектів.

Комунікаційні моделі для мережевих структур

Одним з компонентів стратегії стійкості та життєздатності НУО є блок "Коммунікації". Саме від ефективності та налагодженості комунікацій залежить оперативність прийняття рішень організацією, спільне розуміння шляхів вирішення тих чи інших проблем. Важливою сферою для НУО є також максимальне залучення членів організації та її структурних одиниць до прийняття стратегічно важливих рішень, що неможливо без розуміння основних складових та принципів коммунікацій. Для мережевих структур моделі коммунікацій є більш складними, а ефективність коммунікацій має значно більший вплив на організаційну спроможність. Тренінг буде сфокусовано на специфіці коммунікацій саме для мереж з розглядом двох основних площин - горизонтальної та вертикальної.

Тренінг «Особливості організації психо-соціальної роботи з ВІЛ-позитивними засудженими»

Мета тренінгу: ознайомлення з ефективною моделлю роботи з догляду та підтримки ВІЛ-позитивних засуджених.

Тренінг «Впровадження ефективного поведінкового втручання «Project Start», для осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі»

Ефективне поведінкове втручання «Project Start»» - програма зменшення ризику інфікування ВІЛ/ЗПСШ/гепатитами для осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі. Включає у себе індивідуальну роботу з клієнтом (у виправній установі та після звільнення), спрямовану на зміну поведінки на менш ризиковану. Клієнт-орієнтований підхід та посилена переадресація робить цю методику унікальною у своєму роді, та дозволяє здійснити комплексний вплив у «перехідний» період, який є найбільш ризикованим, в плані соціальної адаптації.

«Профілактика, лікування та догляд для найуразливіших верств населення в Україні щодо ВІЛ/СНІД, туберкульозу та вірусних гепатитів»

Удосконалення навичок соціальної роботи в сфері ВІЛ/СНІДу, ТБ та гепатитів для соціальних працівників регіональних структурних одиниць Мережі.

«Координація підходів та соціального партнерства між релігійними громадами та НУО під час заходів з профілактики, лікування, догляду і підтримки людей з ВІЛ»

Мета: ознайомити з основами соціального служіння та діяльності Церкви у напрямку профілактики ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки уразливих груп та ЛЖВ, відпрацювати можливі шляхи формування партнерських стосунків та взаємодії  на рівні місцевих громад

Тренінг "Підвищення спроможності регіональних НУО щодо здійснення закупівель"

Мета тренінгу: ознайомлення з основними засадами та змінами у здійсненні закупівель в Україні та в проектах Глобального Фонду у 2015-2016 роках.

Тренінг «Ефективна комунікація зі ЗМІ»

Мета тренінгу:

Збільшення поінформованості цільових аудиторій про ситуацію у сфері ВІЛ/СНІДу та підвищення професійного рівня висвітлення проблематики ВІЛ/СНІД у ЗМІ та під час важливих подій. Ефективне використання медіапростору для фокусування уваги громадськості на головних та пріоритетних аспектах епідемії ВІЛ/СНІД в Україні. Ознайомлення з основними методами ефективної комунікації та позиціонування Мережі, створення позитивного іміджу ВІЛ-позитивних активістів, ефективне позиціонування Координаційної ради Мережі.

Тренінг з підготовки команди соціальних працівників Луганського обласного відділення Мережі «Соціальна робота з найуразливішими верствами населення в контексті ВІЛ/СНІД та туберкульозу»

Мета тренінгу: Удосконалення навичок соціальної роботи в сфері ВІЛ/СНІДу, ТБ команди Луганського обласного відділення Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

Тренінг «Організація роботи з профілактики інфекційних хвороб (ВІЛ/СНІД, ЗПСШ, гепатити) в місцях позбавлення волі».

Мета тренінгу: ознайомлення з ефективною моделлю впровадження профілактичної роботи в місцях позбавлення волі.

<<  1 [23 4 5  >>