Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Тендери

Конкурс на проведення фінального (closeout) аудиту за проектом

Термін подачі тендерних пропозицій

Вівторок, 30 квітня 2019

Адреса

Вул. Інститутська 18А, оф.3 м. Київ, 01021 Тел./Факс: (+38 044) 253 66 94 E-mail: vchornysh@dixigroup.org

Опис

Громадська організація «ДІКСІ ГРУП»

в рамках проекту USAID «Прозора енергетика»

оголошує конкурс пропозицій для обрання аудиторської компанії для проведення фінального (closeout) аудиту за проектом       

Аудит має бути проведений незалежним і кваліфікованим аудитором, який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях.  

Опис очікуваних послуг:       

Аудитор повинен здійснити перевірку Звіту про використання коштів за програмою AID-121-A-16-00003 “ІНІЦІАТИВА З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПРОЗОРОСТІ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ В УКРАЇНІ (ПРОЗОРА ЕНЕРГЕТИКА)”, що фінансуються USAID, за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, з метою надання висновку про те, чи фінансова звітність Програми достовірно представлена у всіх суттєвих аспектах. Надання послуг має відбуватися відповідно до ADS 591, Financial Audits of USAID Contractors, Recipients, and Host Government Entities (revision date 03/04/2019), а також ADS 302sat, Guidance on Closeout Procedures for A&A Awards.

Обов’язки Аудитора включатимуть, зокрема:

а. Надати  висновок щодо того, чи відображає Звіт про використання коштів за Програмою достовірно, в усіх суттєвих аспектах, надходження коштів, понесені витрати, а також продукцію та технічну допомогу, безпосередньо придбану USAID протягом періоду, за який проводиться перевірка, відповідно до умов угод та загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку або інших загальних принципів бухгалтерського обліку (модифікований принцип обліку за касовим методом).

б. Перевірити та отримати достатнє розуміння структури внутрішнього контролю одержувачів фінансування, що відноситься до Програми, оцінити ризики у системі контролю та визначити питання, що потребують звітування, включаючи суттєві недоліки у системі внутрішнього контролю. Така перевірка повинна включати питання внутрішнього контролю, що відносяться до внесків, призначених для спільного несення витрат.

в. Провести тестування для визначення дотримання Організацією, у всіх суттєвих аспектах, умов договору та вимог законодавства щодо програм, що фінансуються USAID. При цьому будуть виявлені всі суттєві випадки невиконання умов чи вимог законодавства та незаконні дії, що мали місце чи можуть мати місце. Такі тести повинні включати в себе перевірку дотримання вимог, пов’язаних з адміністративно-бюджетним управлінням, викладених в  2 CFR Part 230 Cost Principles for Non-Profit Organizations.

           г. Проаналізувати та зазначити в листі керівництву, чи Організація впровадила рекомендації попередніх аудиторських звітів.

Оскільки програма тривала до 31 січня 2019 року, Аудитор повинен додатково провести заключні аудиторські процедури, а саме:

- перевірити неліквідовані аванси одержувача та суми, що очікують відшкодування USAID;

- перевірити, чи повернула Організація будь-які надлишкові кошти USAID;

- перевірити, чи всі активи (запаси, основні засоби, товари і т.і.), придбані за кошти програми, були реалізовані згідно з умовами угод.

За результатами перевірки, аудитор має надати:

1) Аудиторський звіт щодо використання коштів за Програмою за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року;

2) Аудиторський звіт щодо внутрішнього контролю. У ньому міститиметься інформація про обсяг аудиторських процедур щодо отримання розуміння про систему внутрішнього контролю та оцінки ризику контролю; та значні недоліки та істотні вади у системі внутрішнього контролю Організації;

3) Аудиторський звіт щодо відповідності діяльності Організації умовам договорів, законодавчим та іншим нормативно-правовим актам, що відносяться до Програми;

4)  Cтатус впровадження попередніх рекомендацій, які безпосередньо пов'язані з цілями аудиту, проведених дослідження NUPAS та фінансових перевірок USAID, як розділ листа керівництву;

5) Лист керівництву.

Звіт має бути наданий не пізніше 31 липня 2019 року  англійською та українською мовами.

Для отримання повного опису робіт, просимо звертатися до Чорниша Віктора за адресою vchornysh@dixigroup.org.

 

Вимоги до виконавців

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Детальний розрахунок вартості і графік виконання робіт;

 • Досвід надання аудиторських послуг для отримувачів грантів USAID;

 • Список виконаних подібних проектів, що були реалізовані в Україні протягом останніх 3-х років, а також інформація про їх контактних осіб;

 • Схвалення організації з боку OIG;

 • Готовність до проведення усної презентації конкурсної пропозиції

Очікуваний термін надання послуг    травень-липень 2019 року

Оцінка пропозицій відбуватиметься за наступними критеріями:

 • досвід надання аудиторських послуг для отримувачів грантів USAID;

 • схвалення організації з боку OIG;

 • вартість послуг;

Повний пакет документів повинен містити скан-копії:

 • Заповненої заявки на участь в повному конкурсному відборі (надсилаємо за запитом);

 • Цінової пропозиції відповідно до вищезазначених вимог;

 • Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

 • Свідоцтва або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

 

Просимо надсилати пропозиції українською мовою, вказавши очікуваний рівень оплати послуг (ціни повинні бути представлені в гривні), до 18:00  30 квітня  2019 року за адресою: vchornysh@dixigroup.org Чорниш Віктор.