• Послуги

  • Які послуги Ви пропонуєте?
    Співпрацю з бізнесом, через консультування та підтримку впровадження інноваційних практик, які зменшують кількість відходів.
    Просвітницька робота для громадськості, в тому чисті навчальні програми для дітей.
    Консультування муніципалітетів щодо практик зменшенні відходів.
  • Послуги з організаційного розитку
    Консультації