• Дані

 • Контактна особа
  Рекун Ігор Олексійович
 • Повна назва установи
  Громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення «Сумщина»
 • Контактний телефон
  +38095-6731671
 • Ви звідки?
  Суми
 • Населений пункт
  Суми - Конотоп
 • Опис організації
  Громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення «Сумщина» створена групою мешканців м. Суми у 2016 році. Основною статутною ціллю об’єднання є активізація та сприяння розвитку місцевої демократії, створення інститутів громадянського суспільства, просвітницька діяльність у сфері розвитку правової свідомості громадян та активізація місцевої громади.
  Місія ГО полягає у сприянні розвитку правової свідомості громадян, відстоюванні основних прав і свобод людини, наданні практичної допомоги ІГС. Основними статутними завданнями та головними цілями в роботі організації є: просвітницька діяльність у сфері прав людини, забезпечення доступу і права на інформацію, моніторинг та громадський контроль за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, проведення соцдосліджень, опитувань, аналітична діяльність, проведення кампаній едвокасі та лобіювання інтересів місцевої громади.
 • Сфери діяльності з організаційного розвитку
  Коммунікації та PR
 • Інше
  Правова, консультативна, інформаційна, методична та інші види допомоги членам територіальних громад щодо питань розвитку різних форм місцевої демократії, просвітницька діяльність у сфері розвитку ОСН
 • Сфери діяльності з технічного/операційного розвитку
  Освіта та навчання
  Розвиток громади
 • Цільові групи
  Все населення
  Громадські лідери
  Депутати місцевих рад
  Місцеві громади
  Молодь
  НУО
  Пенсіонери
 • Інше
  активісти локальних спільнот та ініціативних груп, в т.ч. за місцем помешкання