Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Маркетплейс пропонує

Тільки на Маркетплейс!

Маркетплейс допомогає організаціям визначитись з послугами з організаційного розвитку на основі самооцінки потенціалу в різних сферах організаційного розвитку. Пропонуємо інструмент, який допоможе організації визначитись на які сфери організаційного розвитку слід звернути увагу. Організації можуть оцінити потенціал в 7 сферах -  місія та стратегічне планування, структура правління та стилі управління, спроможність адаптуватись, партнерство та співпраця; роль в секторі; надання послуг, фінансова життєздатність та мобілізація ресурсів; фінансовий менеджмент.

Скачати Інструмент самооцінки організаційного потенціалу

Під організаційним розвитком слід розуміти  розвиток чотирьох спроможностей:

Технічні спроможності – це спроможності, які лежать у безпосередній сфері діяльності організації. Це і підвищення якості послуг, які організації надають своїм цільовим групам, і утвердження стандартів, за якими працюють організації, і розвиток компетенцій у певному напрямку діяльності організації.

Наприклад, якщо організація працює в сфері захисту прав людини, то до технічної спроможності може відноситись розширення знань у сфері прав людини, формування навичок захисту прав людини, використовуючи різноманітні підходи та механізми.

Функціональні спроможності – це спроможності, необхідні для сталого, послідовного та надійного виконання організацією своєї місії та завдань. Ці спроможності передбачають розвиток систем та структур врядування та управління організацією, фінансовий менеджмент, розвиток людського капіталу, мобілізацію ресурсів, тощо.

Наприклад, якщо організація працює в сфері прав людини, то до організаційної спроможності може відноситись покращення процесів роботи органів правління, управління організацією, проектного менеджменту, зміцнення здібностей мобілізовувати фінансові або людські ресурси на захист прав людини, тощо.

Адаптивні спроможності – це спроможності, які фокусуються на здатності організації реагувати на політичні, соціально-економічні, культурні зміни, що впливають на середовище, в якому працюють організації. Важливими навичками для спроможностей адаптуватись є стратегічне та операційне планування, навички проведення оцінки і аналізу, планування діяльності на основі результатів оцінки, тощо.

Спроможність впливати – це спроможність організацій впливати на середовище, в якому вони працюють. Такі спроможності включають навички адвокації, ведення переговорів, комунікації, розвиток співпраці та партнерства всередині сектору та з “акторами”  з інших секторів.

Наприклад, якщо організація працює в сфері захісту прав людини, то спроможність впливу буде означати здатність впливати на прийняття рішень, залучати партнерів з різних секторів суспільства для вирішення тієї чи іншої проблеми.