Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Отримати послуги

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Аудит фінансової звітності НУО згідно вимог чинного законодавства України (за П(С)БО України)

Досить часто обов’язковою умовою донорів на надання для НУО гранту є проведення аудиту фінансової звітності «загального призначення». При цьому, як свідчить наш досвід, в деяких випадках донора не влаштовує лише сама фінансова звітність (Баланс на звітну дату та Звіт про фінансові результати за звітний період) – окрім цього, від НУО вимагається також і  надання стислих Приміток (розкриттів) до такої звітності. Ми надаємо організації як послуги з аудиту фінансової звітності «загального призначення», так і консультаційні послуги з підготовки фінансової звітності і таких Приміток (опису основних принципів ведення обліку та складання звітності НУО та ін.). 

За результатами аудиту, окрім Звіту незалежного аудитора з висловленням думки про достовірність фінансової звітності НУО, ми надаємо керівництву організації також Управлінський лист (Лист керівництву), в якому в порядку пріоритетності перераховуються виявлені нами недоліки функціонування системи внутрішнього контролю, зауваження щодо ведення обліку та складання фінансової звітності, порушення вимог чинного законодавства (податкового та ін.) України, а також надаються детальні рекомендації по усуненню виявлених недоліків/невідповідностей.

Послуги з аудиту фінансової звітності НУО «загального призначення» надаються нами  у відповідності до міжнародних стандартів аудиту (ISA), виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC) через Комітет з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (IAASB).

Область

Вінниця Дніпро Донецьк Житомир Запоріжжя Івано-Франківськ Кропивницький Київ Луганськ Луцьк Львів Миколаїв Одеса Полтава Рівне Сімферопіль Суми Тернопіль Ужгород Харків Херсон Хмельницький Черкаси Чернівці Чернігів
Фінансовий менеджмент Бухгалтерський облік Юридичні питання
Зовнішня оцінка Фінансовий аудит Бухгалтерський облік Фасилітація внутрішньої оцінки

Даний пакет може бути корисним для керівників (фінансових директорів), менеджерів проектів та головних бухгалтерів (бухгалтерів) неприбуткових організацій.