Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Отримати послуги

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Навчання з аналізу впливу державної / регіональної / місцевої політики: прогноз та оцінювання

Курс присвячений вивченню «впливу», як центрального феномену політики. Віддавна «влада» ототожнюється з можливістю здійснювати дієвий вплив на поведінку людей та організацій. Державна / регіональна / місцева політика є спробою забезпечити органами влади (в межах їх повноважень та наявних ресурсів) дієвий вплив на проблеми, які хвилюють суспільство. Курс буде присвячений з’ясуванню та аналізу засадничих питань: що таке вплив?, з чого він складається (яка його структура)?, які різновиди впливів існують?, як взаємодіють між собою різні впливи?, що вважати успішним впливом?, причини відсутності впливу або його недостатності?, як покращити вплив?, як  «вимірювати вплив»?, тощо. Аналіз впливу як майбутнього стану – у вигляді «прогнозування», так і фактичного / наявного – у вигляді «оцінювання», є частиною культури раціонального планування та діяльності організацій, проектного менеджменту. Обізнаність з цією тематикою суттєво допоможе в процесі підготовки проектних заявок та підготовки звітів для усіх інституцій громадянського суспільства. 

Учасники тренінгів отримають наступні навички:

- Ідентифікація різних впливів (результатів та наслідків);

- Обрання критеріїв оцінювання впливів;

- Визначення необхідних показників для вимірювання впливів та створення системи моніторингу;

- Прогнозування впливів;

- Проведення різних типів оцінювання фактичних впливів;

- Планування та проведення прогнозування та оцінювання впливів; 

- Встановлення  причин неналежного впливу;

- Підготовки пропозиції щодо покращення впливу. 

Тренерами курсу є провідні експерти у сфері аналізу державної політики, співавтори нового Регламенту КМУ, що був прийнятий 26 лютого 2020 р., розробники онлайн-курсу “Що таке державна політика і як її формувати” на Дія. Цифрова освіта: Роман Кобець та Христина Файчак.

Види послуг

Навчання Консультації Коучінг
Освіта та навчання Розвиток громади Адвокація Гендерні питання
Адвокація та комунікація, Взаємодія зі стейкхолдерами, Взаємодія з органами влади
Стратегічне планування Пошук та прийняття рішень Управління комунікаціями
Підготовка аналітичних документів, Розробка пропозицій до державної / регіональної / місцевої політики
Визначення потреб
Навчання та консультування, Методологічне забезпечення, Менторинг

ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ

Організації громадянського суспільства / НУО, Проекти міжнародної технічної допомоги, Проектні офіси, Аналітичні центри, Громадські лідери, Депутати місцевих рад, Державні службовці, Службовці органів місцевого самоврядування, Помічники консультанти депутатів різних рівнів, Журналісти, Місцеві громади, Підприємці, Політичні партії