Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Отримати послуги

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Тренінг

Забезпечення сталого функціонування організацій громадянського суспільства не можливо без організації стабільного фінансування, особливо сьогодні в умовах, коли змінюються пріоритети міжнародних донорських організацій і необхідно шукати інші джерела надходження коштів.  

Формування взаємовідносин влади і ОГС у цьому процесі займає не останнє місце. Налагодження цього механізму дозволить у подальшому більш ефективно працювати у напрямку розбудови громадянського суспільства у нашій країні.

На сьогодні вже багато зроблено на цьому шляху. Але враховуючи тенденції подальшого зменшення обсягів фінансування, першочерговим завданням для ОГС стає забезпечення діючих практик та сервісів за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Це насамперед робиться для того, щоб сервіси, які реалізуються неурядовими організаціями не опинилися під загрозою зникнення. Результати, яких вдалося досягти за ці роки, можуть бути нівельовані, якщо не вдасться домогтися залучення ресурсів місцевих громад.

         На сьогодні в законодавчому та правовому полі є всі необхідні механізми для впливу на посадовців та депутатів, які є відповідальними за прийняття рішень. Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», інші нормативно-правові та регуляторні акти дають широкі можливості для ОГС вносити бюджетні пропозиції для організації фінансування своїх сервісів. Кожна обласна чи міська рада, сьогодні має десятки програм соціального спрямування та програм у сфері охорони здоров’я. Вони приймаються та фінансуються з року в рік в незмінних редакціях тільки тому, що ніхто не вносить пропозицій щодо їх змін. Завдання третього сектору – актуалізація проблем місцевих громад  та  подання відповідних бюджетних пропозицій, внесення змін до  існуючих місцевих програм та лобіювання їхнього належного фінансового забезпечення.

Окрім зовнішніх, у середовищі неурядових організацій, існують і внутрішні проблеми. найголовніша з них – відсутність у керівників регіональних організацій навичок взаємодії з місцевою владою. Цьому є декілька причин. По-перше, більшість працівників третього сектору не знайомі з принципами за якими працюють органи місцевого самоврядування. Не знають які повноваження має міська рада, постійні депутатські комісії і яким чином налагодити співпрацю з депутатами міської ради. По-друге, регіональні НУО, як правило, мають певні партнерські відносини з одним-двома управліннями або відділами міськвиконкому, оставляючи по за увагою інші структурні підрозділи. В результаті, керівники таких організацій мають приблизне уявлення про систему підпорядкування ключових служб виконкому міської ради, не розуміють механізмів прийняття рішень і досить складної системи обігу регуляторних документів в середині цієї «бюрократичної» машини. Це підтверджується нашим практичним досвідом. Так, протягом останніх років ми проводили низку тренінгів для регіональних організацій щодо участі ОГС у процесі місцевого бюджетування та підготовки бюджетних пропозицій. В ході навчання проводилась оцінку потенціалу ОГС  у цій сфері. Нажаль, для більшості організацій є проблемним навіть отримання приміщень на пільгових умовах оренди, відсутні навички підготовки звернень та програм, які б надали можливість розширити сервіси за рахунок фінансування з місцевих бюджетів. З огляду на таку ситуацію головними завданнями програми навчання керівників ОГС є запровадження ними у своїх регіонах успішних практик бюджетної адвокації які дозволять їм забезпечити фінансову сталість організацій в умовах зменшення, або  завершення донорського фінансування.

20 представників регіональних НУО (2 особи від кожної організації)

Ключові слова/теги

тренінг