Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Пакетні пропозиції

Аудит фінансової звітності НУО згідно вимог чинного законодавства України (за П(С)БО України)

 Досить часто обов’язковою умовою донорів на надання для НУО гранту є проведення аудиту фінансової звітності «загального призначення». При цьому, як свідчить наш досвід, в деяких випадках донора не влаштовує лише сама фінансова звітність (Баланс на звітну дату та Звіт про фінансові результати за звітний період) – окрім цього, від НУО вимагається також і  надання стислих Приміток (розкриттів) до такої звітності. Ми надаємо організації як послуги з аудиту фінансової звітності «загального призначення», так і консультаційні послуги з підготовки фінансової звітності і таких Приміток (опису основних принципів ведення обліку та складання звітності НУО та ін.). 

За результатами аудиту, окрім Звіту незалежного аудитора з висловленням думки про достовірність фінансової звітності НУО, ми надаємо керівництву організації також Управлінський лист (Лист керівництву), в якому в порядку пріоритетності перераховуються виявлені нами недоліки функціонування системи внутрішнього контролю, зауваження щодо ведення обліку та складання фінансової звітності, порушення вимог чинного законодавства (податкового та ін.) України, а також надаються детальні рекомендації по усуненню виявлених недоліків/невідповідностей.

Послуги з аудиту фінансової звітності НУО «загального призначення» надаються нами  у відповідності до міжнародних стандартів аудиту (ISA), виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC) через Комітет з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (IAASB).

 

Завдання

  • Проаналізувати діяльність організації на предмет відповідності нормам чинного законодавства України,
  • підтвердити достовірність фінансової звітності організації загального призначення, складеної за П(с)БО України,
  • Проаналізувати систему ведення обліку та складання звітності, а також рівень внутрішнього контролю на предмет їх відповідності чинним вимогам та достатності,
  • проаналізувати діяльність організації на предмет відповідності вимогам податкового законодавства України та виявлення потенційних податкових ризиків,
  • Проаналізувати стан невиправлених  зауважень/недоліків за результатами попередніх аудитів,
  • Надати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків/невідповідностей та за необхідності - проконтролювати їх виправлення/усунення,
  • Провести презентацію результатів аудиту керівництву організації 

 

Як подати заявку?

 Для отримання додаткової інформації напишіть нам:

audit@uhy-prostor.com