Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Пакетні пропозиції

Консультаційні послуги з питань аналізу існуючого в НУО пакету внутрішніх документів

Наявність в НУО задокументованих політик та процедур, які регулюють діяльність організації, дає можливість сподіватися на прийняття потенційними донорами позитивного рішення при вирішенні питання про виділення гранту (або ж про продовження співпраці донора з НУО). При цьому, базуючись на нашому досвіді співпраці з НУО, ми можемо стверджувати, що досить часто такі внутрішні документи є або неповними (тобто, вони не охоплюють всіх аспектів діяльності організації), або ж «застарілими» (тобто, в них не враховуються зміни законодавства та умов діяльності організації). Крім того, як відомо, іноді вимоги донорів до НУО під час реалізації проекту протирічать (або, принаймні, не зовсім відповідають) нормам чинного законодавства України (зокрема, законодавства про охорону праці і ін.). Тому, досить часто НУО вимушені обирати між відповідністю вимогам місцевого законодавства (зменшуючи таким чином власні шанси на отримання гранту на реалізацію того чи іншого проекту) та виконанням специфічних вимог донорів (наражаючись таким чином на небезпеку застосування штрафних санкцій та ін.). В даній ситуації ми пропонуємо  послуги з аналізу суті та змісту існуючого в НУО пакету внутрішніх документів на предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства України, а також специфічним вимогам донорів, які надають (планують надавати) гранти для НУО на виконання спеціальних проектів. За результатами аналізу ми надаємо Звіт з переліком рекомендованих нами змін до існуючих внутрішніх документів, а також за необхідності - з проектами нових  положень/інструкцій/мануалів/політик.

Завдання

  • Проаналізувати організаційну структуру та потреби організації,
  • Визначити пакет внутрішніх документів, необхідних для ефективного функціонування організації та можливості отримання фінансування від різних донорів,
  • Удосконалити механізм управління організацією,
  • Проаналізувати існуючий пакет внутрішніх документів організації,
  • Внести необхідні зміни (доробити, розробити нові) в існуючий пакет внутрішніх документів організації з врахуванням специфічних вимог окремих донорів.

Як подати заявку?

Для отримання додаткової нформації напишіть нам на електронну адресу:

audit@uhy-prostor.com