Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Пакетні пропозиції

Основи статистичного аналізу для аргументованих рішень: №1 «ВСТУП ДО АНАЛІЗУ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ»

  • Аудиторія:соціологи, маркетологи, економісти, фахівці зі стратегічного планування, епідеміологи, аналітики.
  • Майстер-класи дозволяють оволодіти методами прикладної статистики, що необхідні для прийняття аргументованих рішень на основі доказових результатів статистичних методів. Вони спрямовані на розвиток не тільки технічних навичок виконання аналізу у комп’ютерних статистичних пакетах, а й розуміння логіки та структури аналізу, знання основних визначень та формул, грамотний вибір методів та моделей, включаючи оцінку їх надійності.
  • Програмне забезпечення: SPSS, Stata або R (на вибір)
  • Модульна система: можливість поетапного навчання (по 4 години на день 2 рази на тиждень)

Анотація:

Майстер-клас розкриває описовий (одновимірний) аналіз даних, аналіз зв’язків між різними чинниками та вступ до регресійного моделювання: 

  • способи визначення викидів в даних; розрахунок і інтерпретація основних статистичних показників (середнє значення, медіана, дисперсія, стандартне відхилення, стандартна помилка, довірчі інтервали, квартилі) та використання цих показників на практиці;
  • графічний аналіз даних; перевірка нормального розподілу вихідних даних.
  • інформація щодо аналізу зв'язків між двома змінними для грамотного вибору тестів, враховуючи різні типи шкал.
  • основи регресійного аналізу, що включає метод найменших квадратів, лінійну і нелінійну залежність, а також способи діагностики побудованих моделей

Послуги

Тривалість

Описові статистики і графічне представлення

3 години

Трансформація змінних, перевірка нормальності розподілу

1 година

Довірчі інтервали

3 години

Опис зв'язку між двома змінними (тести для номінальних змінних, кореляції , метод найменших квадратів, лінійна і нелінійна залежність)

6 годин

Множинна лінійна регресія, основний ефект і ефект взаємодії

6 годин

Вибір моделі та її діагностика, LOESS / LOWESS

5 годин

Тренінг розраховано на 3 дні

Постачальники послуг (тренери)

  • Юлія Середа, канд. соціол. наук

Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка

Тренер має багатий досвід проведення тренінгів у сфері соціальних та поведінкових досліджень, статистичного аналізу та графічної візуалізації даних.