Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Пакетні пропозиції

Розробка пакету внутрішніх документів для НУО

Наявність в НУО задокументованих політик та процедур, які регулюють діяльність організації, дає можливість сподіватися на прийняття потенційними донорами позитивного рішення при вирішенні питання про виділення гранту (або ж про продовження співпраці донора з НУО). Як відомо, іноді вимоги донорів до НУО під час реалізації проекту суперечать (або, принаймні, не зовсім відповідають) нормам чинного законодавства України (зокрема, законодавства про охорону праці та ін.). Тому, досить часто, НУО вимушені обирати між відповідністю вимогам місцевого законодавства (зменшуючи таким чином власні шанси на отримання гранту на реалізацію того чи іншого проекту) та виконанням специфічних вимог донорів (наражаючись таким чином на небезпеку застосування штрафних санкцій та ін.). Для вирішення даної проблеми особливо актуальним стає розробка «правильних» внутрішніх документів, які б, з одного боку, задовольняли вимоги донорів (як існуючих, так і потенційних) НУО, а з іншого – відповідали нормам чинного українського законодавства. 

Завдання

 • Проаналізувати організаційну структуру та потреби організації,
 • Розробити/удосконалити механізм управління організацією,
 • Визначити пакет внутрішніх документів, необхідних для ефективного функціонування організації та можливості отримання фінансування від різних донорів,
 • Розробити повний пакет внутрішніх документів організації з врахуванням специфічних вимог окремих донорів.

Ми пропонуємо розробку наступних документів (з врахуванням специфіки роботи кожного НУО та вимог донорів до її діяльності):

 • Положення про облікову політику,
 • Положення з закупівель,
 • Положення про антикорупційну політику,
 • Положення про запобігання махінаціям,
 • Положення про охорону довкілля,
 • Фінансові політики та процедури,
 • Загальні вимоги до фінансової звітності,
 • Положення про порядок звітування субреципієнтами,
 • Посібник з підготовки до проведення аудиту,
 • Положення про управління персоналом,
 • Положення про службові відрядження,
 • Положення про організаційну структуру та органи управління,
 • Політики з розпорядження ресурсами та збереження майна,
 • Інше (за необхідності).

Як подати заявку?

За додатковою інформацією напишіть нам на електронну адресу:

audit@uhy-prostor.com