Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Резолюція ІІІ Форуму з організаційного розвитку

ІІІ Форум з організаційного розвитку

"Культура миру: як громадські об’єднання можуть розвинути свої спроможності діалогу

та лідерства змін для розбудови та утвердження культури миру в Україні"

3-4 грудня 2014 року, м. Київ

Ми, учасниці та учасники ІІІ Форуму з організаційного розвитку, обговоривши роль організацій громадянського суспільства у становленні культури миру в Україні закликаємо:

Організації громадянського суспільства

Підвищувати власні організаційні спроможності, в тому числі, спроможності впливати та спроможність адаптуватися задля встановлення культури миру та формування спільного дискурсу національного примирення та взаєморозуміння. Громадські об’єднання, долучайтеся до імплементації цілісного підходу ООН “Культура миру”, попереджуючи насильство та конфлікти через просвіту миру, промоцію сталого розвитку, виховання поваги до прав людини, рівності між жінками та чоловіками, поваги до відмінностей;

Органи місцевого самоврядування

Бути відкритими до активного діалогу з організаціями громадянського суспільства, свідомо залучати їх до місцевого врядування та розробки стратегій розвитку, реагувати на їхні пропозиції, співпрацювати на умовах партнерства, дотримуючись взаємоповаги, формуючи в громадах відчуття цінності всіх її членів та надаючи інструменти для демократичної участі в управлінні громадою;

Органи державної влади

Підтримувати ініціативи громадських об’єднань у налагодженні діалогу між громадянами різних частин України, дослухатись до рекомендацій громадськості, бути відкритими до діалогу та співпраці з громадськістю через громадські обговорення  нагальних питань з обов'язковою витриманою періодичністю. Впраджувати програми підтримки громадських організацій, ініціювати спільні проекти для захисту вразливих груп населення, внутрішньо переміщених осіб, підтримки волонтерського руху в Україні. Реалізувати Державну стратегію розвитку громадянського суспільства України;

Освітні установи

Співпрацювати з організаціями громадянського суспільства для просвіти в сфері прав людини, формування навичок демократичної участі, волонтерської активності, критичного мислення та реалізації ідей, що якісно змінюють суспільство, виховання ідеалів взаєморозуміння, взаємоповаги і солідарності через встановлення діалогу між представниками різних регіонів України;

Національні та міжнародні фонди

Підтримувати організації громадянського суспільства у їх організаційному розвитку та забезпечені сталості їхньої роботи задля збільшення їх впливу на розвиток демократичних цінностей. Підтримувати ініціативи, спрямовані на промоцію культури миру: формування поваги до прав людини, встановлення міжкультурного, міжнаціонального та міжрелігійного діалогу, поваги до відмінностей, промоцію рівності між жінками та чоловіками, освіти в сфері прав людини, діяльність з метою примирення конфліктуючих сторін;

Дипломатичні представництва

Підтримувати ініціативи організацій громадянського суспільства заради встановлення міжнародних контактів, вивчення та застосування міжнародного досвіду формування культури миру;

Релігійні об’єднанння

Відкидати нетерпимість та стереотипність мислення, сприяти налагодженню взаєморозуміння та взаємоповаги між представниками різних конфесій;

Бізнес-компанії

Підтримувати, долучатись та запрошувати до співпраці громадські організації задля творення суспільства, яке базується на принципах взаємоповаги до різноманітності, людської гідності, демократії, поваги до відмінностей.