Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Вакансії

Розробник навчально-методичного матеріалу та тренер у частині «Сутність молодіжної політики»

Мета:

Розробити навчально-методичний матеріал для тренінгу «Молодіжний працівник» у частині «Сутність молодіжної політики, зміст та організація роботи з молоддю». Провести 5 тренінгів за даним матеріалом протягом 2014 року у наступних містах України: Київ, Дніпропетровськ, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород.

Опис:

Міністерство молоді та спорту України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні ініціює постійно діючу навчальну Програму «Молодіжний працівник» (далі - Програма). Програма розрахована на службовців, задіяних у роботі із молоддю у регіонах, та лідерів молодіжних неурядових організацій у форматі спільного навчання.

Мета Програми «Молодіжний працівник»

Забезпечити належний рівень знань про пріоритети, тенденції та задачі молодіжних політик України, ЄС та інших регіонів із кращим досвідом; провести тренінги із проектного менеджменту, залученню донорських коштів та особистісних компетенцій Молодіжного працівника; проінформувати про кращі національні та світові практики соціального партнерства між органами влади, приватним та неприбутковим (молодіжні громадські організації) секторами  у молодіжній сфері.

Метою діяльності молодіжного працівника є формування регіональної політики та створення умов для всебічної самореалізації молоді в різних сферах суспільного життя, розкриття її потенціалу, захист інтересів та прав молоді.

Базовий тренінг (БТ)

 БТ є триденним та складається із 4 модулів:

І. Сутність молодіжної політики, зміст та організація роботи з молоддю

ІІ. Проектний менеджмент

ІІІ. Персональна компетенція

ІV.Соціальне замовлення, конкурс проектів та інші механізми фінансування із державного бюджету. Партнерство між державними та недержавними організаціями

Кількість учасників БТ: 20 чоловік (10 службовців + 10 лідерів молодіжних неурядових організацій)

Обсяг роботи:

Консультант повинен:

1. Розробити навчально-методичний матеріал для тренінгу в рамках модуля «Сутність молодіжної політики, зміст та організація роботи з молоддю» (згідно із п. 1 Етапів виконання робіт цього Технічного завдання). Консультант буде співпрацювати із компанією-організатором, що здійснюватиме науково-методичне супроводження тренінгу. На основі матеріалів, підготовлених тренером компанія-організатор підготує:

-          навчально-методичний посібник Програми. Посібник розраховано на тренерів, що будуть викладати Програму у наступні роки. Він має бути складений таким чином, щоб давати повну підготовку та детальну інформацію майбутнім тренерам для проведення відповідних модулів;

-          розробить папку учасника Програми, до якої буде включено навчальний матеріал, необхідний для успішного засвоєння модулів (до 5 сторінок на кожен модуль, опис самостійного завдання, нотатник тощо);

 2. Провести 5 тренінгів у рамках триденного Базового тренінгу «Молодіжний працівник». Модуль  «Сутність молодіжної політики, зміст та організація роботи з молоддю» відбуватиметься у 1-ий день Базового тренінгу.

 Розклад тренінгів наступний:

1-3 жовтня                       Київ  

13-15 жовтня                   Дніпропетровськ

22-24 жовтня                   Хмельницький

3-5 листопада                  Ужгород

12-14 листопада              Миколаїв

 

Загальний час викладу 4 години. В рамках модуля повинні бути висвітлені наступні теми:

  1.        Зміст та мета молодіжної політики

(пропоновані підтеми на розсуд консультанта, не є вичерпними)

-          Історія молодіжної політики в Україні, правові основи, кращі національні практики

-          Європейська молодіжна політика (Європейський Союз + Рада Європи)

-          Форми молодіжної участі у формуванні та реалізації молодіжної політики

-          Висновки Команди міжнародних оглядачів Ради Європи щодо молодіжної політики в Україні (2013)

      2.       Принципи формування молодіжної політики

(пропоновані підтеми на розсуд консультанта, не є вичерпними)

-          Моніторинг молодіжних потреб, збір даних про стан молоді в Україні

-          Аналіз потреб за участю молоді, регіональний рівень

-          Стратегічне планування, визначення пріоритетів

-          Механізми реалізації ініціатив молоді

-          Механізм оцінки ефективності молодіжної політики за звітний період

-          Впровадження принципу «заснованої на доказі» (evidence based) молодіжної політики

     3.       Нормативно-правова база молодіжної політики України та ЄС

(пропоновані підтеми на розсуд консультанта, не є вичерпними)

-          Законодавство, що регулює молодіжну політику в Україні

-          Національні інституційні механізми реалізації молодіжної політики в Україні

-          Законодавча база молодіжної політики в країнах ЄС, кращі практики

-          Угода про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації Європейського Парламенту та Ради, Директиви ЄС, що стосуються формування та реалізації молодіжної політики в Україні

-          Молодіжна політика в ЄС та Україні: наближення (апроксимація законодавства)

  4.       Структурний діалог та міжсекторальна взаємодія

(пропоновані підтеми на розсуд консультанта, не є вичерпними)

-          Інституційна структура реалізації молодіжної політики, межі компетенцій

-          Механізми ефективної міжсекторальної взаємодії

-          Реалізація державних проектів із залученням приватного капіталу

-          Партнерство із благодійними та міжнародними організаціями

Вимоги до кандидатів:

 

  • Вища освіта, ступінь магістра. Перевага надається соціальним та гуманітарним напрямкам
  • Щонайменше 5 років тренерського та/або викладацького стажу; володіння інтерактивними методами навчання дорослих; сертифікат тренера є бажаним
  • Глибоке розуміння специфіки формування та реалізації молодіжної політики в Україні та кращих практик ЄС
  • Вільна українська та російська мови, знання англійської мови є бажаним
  • Перевага надається кандидатам, що мали досвід співпраці із міжнародними організаціями, зокрема ПРООН чи іншими агенціями системи ООН
  • Комунікабельність та репрезентативність

 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ПОДАТИ РАЗОМ З ЗАЯВКОЮ

 

  • Резюме
  • Фінансова пропозиція (за виключенням витрат на відрядження, вони будуть оплачуватися додатково)

 

Детальніший опис завдання у додатку!

Чекаємо Вашої відповіді до кінця дня 7 серпня, 2014 року. 

Надсилайте заявки на цю електронну адресу: Uliana.bila@undp.org