Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Вакансії

Фасилітатор для проведення оцінки організаційного потенціалу

Контекст

Жіночий консорціум України – стратегічний партнер міжнародного офісу Save the Children в Косово (далі SC), який впроваджує проект за підтримки Шведської агентство з питань міжнародного розвитку (SIDA). SIDA зобов’язується підтримувати зміцнення потенціалу місцевих організацій громадянського суспільства. Частиною основних вимог SC є те, що організація повинна мати конкретний план щодо того як певний відсоток гранту буде використовуватися для зміцнення потенціалу. Розвиток організаційного потенціалу (OCD), як підхід/план дій має сприяти зміцненню потенціалу та повинен мати практичне застосування, використовуватися для моніторингу, і інформування донора.   

Жіночий консорціум України - неурядова організація заснована у 2001 р.  Головною метою діяльності ЖКУ є вирішення актуальних проблем у сфері гендерної рівності та реалізації прав людини, в тому числі прав жінки і дитини. 

Завдання консультацій націлені на виявленні потреб у зміцненні потенціалу організації. Це сприятиме і дозволить зміцнювати місцеві громадські організації.

Процес розвитку організаційного спроможності починається з цілісної оцінки, використовуючи Оцінку організаційної спроможності (OCA). OCA грунтується на думці, що можна отримати загальну картину потенціалу та профілю розвитку організації шляхом систематичного перегляду та оцінки трьох основних аспектів, які аналізуються за допомогою восьми змінних.

             Вісім змінних, називаються "області потенціалу", є;

Бути:

1. Управління та структура

2. Культура та інтеграція

3. Управління, кадрова служба і персонал

Робити:

5. Впровадження та якість

6. Участь

Зв’язувати:

7. Мережа та комунікації

8. Вплив і легітимність

2. Завдання та обсяг

Оцінка організаційної спроможності (OCA) - це процес, який намагається оцінити спроможність будь-якої організації через широкий  діапазон тем. Загальна мета консультації - це:

а) Проведення оцінки організаційної спроможності організації шляхом проведення семінару, з використанням методики, викладеній в інструментарії Save the Children Швеція для ОСА. Метою семінару є визначення напрямків організаційного посилення для досягнення сталих результатів.

б) Забезпечити протоколювання протягом семінару, скласти звіт з узагальненими результатами.

в) Допомагати Жіночому консорціуму України у розробці чотирирічного плану OCD націленого на визначені сфери вдосконалення, які будуть виділені під час семінару.

Потрібно підкреслити, що під час проведення семінарів, потрібно підтримувати та заохочувати висловлювати різні думки, і роль фасилітатора полягає в тому, щоб вести дискусію і забезпечити найкращий результат, що відображає реальність. Дискусія та оцінка за кожним із критеріїв дозволяють організації визначити прогалини та рекомендації щодо створення необхідної спроможності.

3. Методологія Оцінки організаційної спроможності (ОСА)

ОСА та семінар слід використовувати як перший крок у процесі організаційного розвитку. До процесу мають бути залученні різноманітні представники організації через участь у семінарі (члени, представники ради, працівники офісу). У процесі заповнюється опитувальних та вводяться дані у відповідну таблицю. Проведення робочого семінару має на меті ознайомитись із загальною ситуацією на момент оцінки шляхом врахування різних думок груп всередині організації, визначення поточної ситуації в різних областях організаційного потенціалу та визначення областей для посилення. Семінар складається з вступу, розподілу на чотири визначені групи, які відповідають на великий набір питань під час групової роботи та пленарного засідання, що об'єднує всі групи та їхні відповіді разом. Під час пленарного засідання фасилітатор веде обговорення з усіма групами, щоб знайти консенсус щодо поточної ситуації щодо кожного питання та сфери. Поточна ситуація та сфери вдосконалень мають бути визначені та задокументовані під час пленарного засідання.

4. РОЛЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1 Фасилітатор:

несе відповідальність за:

• Ознайомлення з інструментом OCA.

• Проведення робочого семінару із працівниками, членами та представниками ради Жіночого консорціуму України. Семінар триватиме три дні, буде проведений українською мовою.

• Детально описує поточну ситуацію в інструментарії OCA (за винятком фінансової частини / гранту)

• Надає звіт про оцінку потреб у сфері зміцнення потенціалу.

• У координації з Жіночим консорціумом України визначає пріоритетні напрями розвитку організації на наступні 4 роки та завершує розробку плану OCD.

• Своєчасно надає протокол, звіт та інші результати

• Матеріали для семінару (Інструмент OCA та Інструкція), буде наданий Жіночим консорціумом України

• 4.2 Жіночий консорціум України:

несе відповідальність за організацію роботи фасилітатора, і це включатиме наступне:

• Надання інструменту OCA Sаve the Children та інструкцію фасилітатору щодо очікувань та завдань семінару

• Перегляд та затвердження пропонованої методології

• Організацію семінару

• Забезпечення того, щоб співробітники, члени, представники ради Жіночого консорціуму взяли участь у семінарі

• Моніторинг процесів та своєчасного представлення результатів

• Перегляд та схвалення основного плану OCD та звіт про оцінку потреб щодо зміцнення спроможності.

• Фінансова / грантова частина інструменту OCA буде підготовлена Sаve the Children

• Забезпечити доопрацювання плану OCD, що детально описує роботу з OCD на наступні роки.

5. Очікувані результати

• Підтримувати нейтральний та професійний підхід під час огляду та під час проведення загальної практичної сесії з оцінки.

• Проведення та ретельне документування/протоколювання робочого семінару.

• Чорновий варіант узагальненого звіту, який включає висновки ОСА, та рекомендації щодо подальшого розвитку організаційної спроможності, подані не пізніше 6 днів після семінару.

• Інструмент OCA повинен бути заповнений англійською мовою

• Заключний звіт подано

• Одноденна підготовка структури OCD (англійською мовою) разом з Жіночим консорціумом буде подана протягом 8 днів після семінару.

6. ТРИВАЛІСТЬ ТА ТЕРМІНИ

Договір про розподіл повинен бути на 10 робочих днів протягом одного місяця, бажано протягом періоду, починаючи з 26 жовтня.

Ознайомлення з інструментом OCA та початкові зустрічі - 1 день

Проведення спільного семінару ОСА: 3 дні (27-29 жовтня)

Написання звіту: 1-2 дні

Зворотній зв'язок та розробка плану OCD з Жіночим консорціумом України: 1 день

7. Кваліфікація та компетентність фасилітатора

• Вищу освіту в галузі дослідження розвитку, соціальних наук та суміжних дисциплін

• Не менше десяти (5) років досвіду в проведенні оцінки потреб в організаційних спроможності, досвід роботи з процесами самооцінки стане перевагою;

• Принаймні 5-річний досвід роботи з організаційного в рамках розвитку громадянського суспільства

• Відмінні аналітичні, володіння усною та письмовою англійською мовою.

• Досвід моніторингу, оцінки та звітності.

• Відмінні навички фасилітації, вміння вести пленарне засідання та документування результатів одночасно

• Відмінні комунікативні навички та вміння спілкуватися та працювати з різними людьми.

8. ПРОЦЕДУРА ЗАЯВКИ

Заявки повинні надсилатися англійською мовою та включати наступне:

• Зацікавлення та підтвердження досвіду;

• CV;

• Дві рекомендації з аналогічних завдань; та копії підготовлених ними звітів (за наявності)

• Очікувана винагорода, з розрахунку оплати за день.

Заявки з позначенням у темі "Оцінка потреб організаційної спроможності" слід направляти за електронною адресою: oksana@wcu-network.org.ua 23 жовтня 2017 р. до 17.00.

Відібрані кандидати будуть запрошені на співбесіду 24 жовтня 2017 р.